(Видео) Горгиева: Бараме да се реши егзистенцијата на 4000 стечајци

петок, 29 јануари 2016, 15:44

Со законот бараме сите работници кои останале без работа поради стечај или технолошки вишок да можат од Агенцијата за вработување да добијат надоместок во висна од 30% од просечно исплатената нето плата по работник во претходната година.