(Видео) Горгиева: Ние сме за патишта и инфраструктура но без кредити за нивна изградба

петок, 06 ноември 2015, 17:17

Обраќање на пратеничката Милева Горгиева, во однос на предлогот на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на патната делница Штип - Радовиш, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП за државни патишта, по скратена постапка, на 71 седница на Собранието на РМ