E - Информатор

Активности

На редовна Конференција на Локалниот клуб на СДММ Кавадарци за претседател е избран Атанас Таневски   Повеќе

Визијата на социјалдемократската идеологија за општеството отсекогаш се базирала на идејата за праведност, солидарност и еднакви можности. Слободата е темел на секое здраво демократско општество. Човековите права се основа на граѓанските, културните, економските, политичките и социјалните права   Повеќе

Во наредниот период СДММ ќе биде вклучена во еден процес на промовирање на мерките од Програмата на партијата, “Да ја вратиме средната класа”, што пред се, се наменети за младите   Повеќе

На редовна Конференција на Локалниот клуб на СДММ Бутел за претседател е избран Симон Бешлиев, а на Конференцијата на Локалниот клуб на СДММ Ресен е избран Мишко Пупалевски   Повеќе

Не можеме, не смееме и не сакаме да живееме во општество каде што не постои закон, каде не се почитуваат граѓанските права и каде правилата ги диктира една фамилија. Држава во која не се почитува гласачкото право на секој граѓанин и каде постојат методи на манипулација на избори се нешто зад кое мора сите сложно да застанеме   Повеќе

На редовна Конференција на Локалниот клуб на СДММ Дојран за претседател е избран Томе Аризанов   Повеќе

Владимир Станивуќовиќ е избран за претседател на ЛК на СДММ Карпош, а Илчо Рујаноски за нов претседател на ЛК СДММ Кривогаштани   Повеќе

Низ демократска и отворена постапка се избира претседател на Локалниот клуб, како и Извршен одбор. Овие органи во наредните две години ќе имаат мандат за извршување на голем број активности, кои имаат за цел да го подобрат животот на младите, да ги детектираат проблемите во нивната средина и да пунудат мерки за нивно надминување, како и да ги промовираат политиките на СДСМ и СДММ   Повеќе

Социјалдемократската младина на Македонија (СДММ) ја започна постапката за избор на нови раководства на Локалните клубови на СДММ ширум Македонија   Повеќе

Социјалдемократската младина на Македонија (СДММ) ја започна постапката за избор на нови раководства на Локалните клубови на СДММ ширум Македонија.   Повеќе

Претходни    1  2  3  4  5  6  7  8    Следни

СДСМ