E - Информатор

Активности

Борче Иванов избран за претседател на ЛК СДММ Делчево

На редовна Конференција на Локалниот клуб на СДММ Делчево за претседател е избран Борче Иванов.

На Конференцијата која заврши предмалку беше избран и новиот состав на Извршниот одбор ЛК СДММ Делчево.

Социјалдемократската младина на Македонија (СДММ) ја започна постапката за избор на нови раководства на Локалните клубови на СДММ ширум Македонија. Младите кои сакаат да бидат дел од раководството на Локалниот клуб треба да бидат препознатливи во својата средина, да уживаат углед меѓу младите и да ги споделуваат социјалдемократските вредности.

Низ демократска и отворена постапка се избира претседател на Локалниот клуб, како и Извршен одбор. Овие органи во наредните две години ќе имаат мандат за извршување на голем број активности, кои имаат за цел да го подобрат животот на младите, да ги детектираат проблемите во нивната средина и да пунудат мерки за нивно надминување, како и да ги промовираат политиките на СДСМ и СДММ.

сабота, 11 јануари 2014СДСМ