E - Информатор

Раководство

Марио Михајлов

Потпретседател на СДММ


Лични податоци:

Роден е на 01.10.1992 во Штип.


Образование:

Основното и средното образование ги завршува во Штип.

Редовен студент е на Економски факултет при Универзитетот Гоце Делчев – Штип.

Вонреден студент на Филолошки факултет, Англиски јазик и книжевност, при Универзитетот Гоце Делчев – Штип.

Течно зборува англиски јазик.


Обуки:

Политички дијалог помеѓу младите политичари во Република Македонија, организиран од страна на Институт за економски стратегии и меѓународни односи (Охрид);

Обука за новите медиуми во политичката комуникација (Струмица, 2012);

Семинар за зајакнување на младинските капацитети „Политичко образование за млади политичари“ (Штип, 2012);

Серија работилници „Моќ и одговорност – демократија и граѓански активизам“, организирани од страна на Институт за социјална демократија, Фондација Фридрих Еберт – Скопје и Фондација Калеви Сорса (Охрид и Битола, 2013).


Партиска кариера:

Во периодот од 2011 до 2013 година е член на Извршниот одбор на Локалниот клуб на СДММ – Штип;

Од 2012 до 2013 година ја врши функцијата портпарол на Општинската организација на СДСМ – Штип;

Во октомври 2013 година е избран за член на Централниот одбор на СДММ, а од декември истата година е потпретседател на Социјалдемократската младина на Македонија.


СДСМ