НАЈНОВИ ВЕСТИ

E - Информатор

Годишен финансиски извештај

Годишен извештај на добиени донации на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година

Годишниот извештај на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година можете да го преземете тука.

Назад »

понеделник, 24 февруари 2014СДСМ