НАЈНОВИ ВЕСТИ

E - Информатор

Годишен финансиски извештај

Регистар на донации за 2013 година

Регистарот на донации на жиро сметката 300 000001023192 на СДСМ за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година можете да го преземете тука.

Регистарот на донации на жиро сметката 300 000001023192 на СДСМ за периодот од 01.07.2013 до 31.12.2012 година можете да го преземете тука.

 

 

 

Назад »

понеделник, 24 февруари 2014СДСМ