НАЈНОВИ ВЕСТИ

E - Информатор

Годишен финансиски извештај

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2012 година

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на политичките партии, Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија на ден 26.03.2013 година го утврди:

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2012 година, кој можете да го погледнете на следниот линк.

Назад »

среда, 27 март 2013СДСМ