НАЈНОВИ ВЕСТИ

E - Информатор

Годишен финансиски извештај

27.03.2013

Регистар на донации за 2012 година

Регистар на донации за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година Повеќе »

31.03.2012

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2011 година

Врз основа на член 29, став 1, алинеја 19 од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, член 17 од Законот за сметководство на непрофитни организации (Сл. весник на РМ бр.24/2003) како и член 27 од Законот за финансирање на политичките партии (Сл. весник на РМ бр.76/2004), Централниот Одбор на СДСМ на деветнаесеттата седница одржана на ден 31.03.2012 година го утврди: Повеќе »

31.03.2012

Регистар на донации за 2011 година

Регистар на донации за периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011 година Повеќе »

Предходни    1  2    Следни

СДСМ