НАЈНОВИ ВЕСТИ

E - Информатор

Годишен финансиски извештај

14.01.2016

Регистар на донации за периодот 01.07.2015 - 31.12.2015

Регистар на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2015 до 31.12.2015 година Повеќе »

13.07.2015

Регистар на донации за периодот 01.01.2015 - 30.06.2015

Регистар на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2015 - 30.06.2015 година Повеќе »

30.03.2015

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2014 година

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2014 година можете да го погледнете на следниот линк Повеќе »

08.01.2015

Регистар на донации за периодот 01.07.2014 - 31.12.2014

Регистар на добиени донации на жиро сметката на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2014 - 31.12.2014 година Повеќе »

29.07.2014

Регистар на донации за периодот 01.01.2014 - 30.06.2014

Регистар на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2014 - 30.06.2014 година Повеќе »

10.03.2014

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година можете да го погледнете на следниот линк Повеќе »

24.02.2014

Годишен извештај на добиени донации на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година

Годишен извештај на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2013 година Повеќе »

24.02.2014

Регистар на донации за 2013 година

Регистар на донации за периодот од 01.01.2013 до 31.12.2013 година Повеќе »

27.03.2013

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2012 година

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на политичките партии, Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија на ден 26.03.2013 година го утврди Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2012 година Повеќе »


СДСМ