E - Информатор

Политика на приватност

Прибирањето на сите податоци од интернет - страната на СДСМ се во согласност со законите за заштита на личните податоци.

Сите податоци кои ќе ни ги доставите ќе се користат со голема одговорност и максимална сигурност и само за конкретната намена, на пример за добивање на електронскиот информатор, претплата за вестите или аплицирање за членство во партијата.

СДСМ се обврзува да ја заштити безбедноста на вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап.

Користење на податоци

СДСМ ќе ги користи вашите лични податоци како: име, поштенска адреса,  адреса на е-пошта и професионални информации само за да се процесира вашето барање за членство во партијата. СДСМ нема да ги продаде ниту открие вашите лични податоци на трета страна, ниту било каде на пазарот.

Cookies

СДСМ не користи какви било cookies.

Промена на политиката на приватност

Доколку има некои промени во нашата политика на приватност, тие ќе бидат објавени на оваа страна.

Контакт

Доколку имате прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци ве молиме контактирајте нè.

Социјалдемократски Сојуз на Mакедонија

ул. "Бихаќка" бр.8 1000 Скопје, Република Македонија
Тел.    (02) 3293 100
Факс. (02) 3293 109


СДСМ