E - Информатор

Раководство

За повеќе информации кликнете на сликата

Стефан Богоев

Претседател на СДММ

Трајче Нешковски

Секретар на СДММ

Марио Михајлов

Потпретседател на СДММ

Дарко Каевски

Потпретседател на СДММ

Методија Илиевски

Потпретседател на СДММ

Валентин Божиноски

Потпретседател на СДММ

Сенад Смаиловиќ

Организационен секретар на СДММ


СДСМ