E - Информатор

Надзорен Одбор

1Анастасиевски Жарко

Роден 1967, дипломиран шумарски инженер

2Ангелкова Кристина

Родена 1986, студент на филолошки факултет на катедрата за италијански јазик

3Вујиќ Мирослав

Роден 1958, дипломиран правник адвокат

4Делева Сузана

Родена 1961, дипломиран правник

5Јефтиќ Ивица

Роден 1985, дипломиран правник со положен правосуден испит

6Костадинов Љупчо

Роден 1964, дипломиран инженер архитект

7Костадиновска Бисера

Родена 1986, докторант по англиски јазик

8Николовска Фаница

Родена 1978, дипломиран правник

9Размоски Науме

Роден 1958, ССС


СДСМ