E - Информатор

Централен Одбор

Претседавач на централен одбор:

Диме Велковски

1. Авмедовски Фатмир

Роден 1964 година, дипломиран економист

2. Адеми Едмонд

Роден 1975 година

3. Алчинов Митко

Роден 1978 година, професор по одбрана и заштита

4. Анастасов Марјан

Роден 1985 година, апсолвент на правен факултет

5. Ангеловски Борче

Роден 1980 година, електро техничар

6. Андов Филип

Роден 1982 година, студент на факултет за физичко и здравствено образование

7. Андолиева Славица

Родена 1965 година, ССС

8. Андонова Катерина

Родена 1981 година, дипломиран професор по одделенска настава

9. Антова Гордана

Родена 1970 година, професор по математика

10. Асани Сулвана

Родена 1990 година, апсолвент на филолошки факултет

11. Атанасов Петар

Роден 1962 година, доктор по социолошки науки и комуникации

12. Атанасов Ристо

Роден 1958 година, дипломиран инженер агроном

13. Ацовски Борче

Роден 1967 година, дипломиран економист

14. Бендевска Весна

Родена 1963 година, дипломиран психолог

15. Богдановска Наташа

Родена 1990 година, студент на економија

16. Божиноски Иванчо

Роден 1964 година, дипломиран геодетски инженер

17. Бочварски Благој

Роден 1985 година, дипломиран инженер архитект

18. Велјаноски Митре

Роден 1959 година, филолошски факултет

19. Велковски Диме

Роден 1973 година, дипломиран инженер агроном

20. Вртески Јане

Роден 1967 година, ВСС

21. Гавазов Дејан

Роден 1973 година, постдипломски студии по маркетинг и менаџмент

22. Георгиев Гордан

Роден 1978 година, магистер по европски студии и меѓународни односи

23. Георгиевска Марија

Родена 1965 година, дипломиран економист

24. Георгијев Ален

Роден 1974 година, специјализант по хирургија

25. Глигоров Спасе

Роден 1976 година, дипломиран правник

26. Ѓорѓиев Ванчо

Роден 1953 година, дипломиран економист

27. Ѓорѓиеска Соња

Родена 1962 година, специјалист офталмолог

28. Грујовски Владимир

Роден 1986 година, магистер по маркетинг и менаџмент

29. Давитковски Дарко

Роден 1984 година, дипломиран правник

30. Деспотовски Јован

Роден 1977 година, дипломиран економист

31. Димитриевски Максим

Роден 1975 година, дипломиран правник

32. Заев Зоран

Роден 1974 година, дипломиран економист

33. Зечевиќ Миле

Роден 1971 година, дипломиран правник, адвокат

34. Иванов Кирчо

Родена 1962 година, бизнисмен

35. Иванов Љупче

Роден 1979 година, професор по физичка култура и тренер

36. Иванова Билјана

Родена 1968 година, ССС

37. Ивановски Сашо

Роден 1989 година, дипломиран економист

38. Илиева Весна

Родена 1982 година, магистрант на економски науки

39. Јакимовски Воислав

Роден 1947 година, професор по македонски јазик

40. Јовановска Жаклина

Родена 1971 година, апсолвент на бизнис и логистика

41. Јовановска Тања

Родена 1983 година, Филозофски факултет, дефектолог

42. Јованчева Елизабета

Родена 1977 година, дипломиран инженер по логистика и животна средина

43. Јовчески Христијан

Роден 1985 година, дипломиран јавен администратор

44. Календер Рахман

Роден 1971 година, сообраќаен техничар

45. Карапејовски Бобан

Роден 1987 година, магистер по филолошки науки

46. Кижески Љупчо

Роден 1966 година, дипломиран електроинжинер

47. Кирацовски Александар

Роден 1983 година, магистер по менаџмент на човечки ресурси

48. Киров Ацо

Роден 1960 година, дипломиран економист

49. Китанов Зоран

Роден 1963 година, дипломиран правник

50. Китев Бетиан

Роден 1985 година, магистер на политички науки

51. Ковачев Тања

Родена 1983 година, дипломиран економист по сметководство, финансии и ревизија

52. Којчиновски Љупчо

Роден 1961 година, дипломиран градежен инженер

53. Колевска Андријана

Родена 1985 година, дипломиран економист

54. Лабудовиќ Мирослав

Роден 1982 година, магистер по електротехника и информациски технологии

55. Локвенец Хари

Роден 1970 година, електроинженер, магистер на науки по бизнис администрација

56. Лукаревска Сања

Родена 1982 година, дипломиран правник

57. Макрадули Јани

Роден 1965 година, електроинженер

58. Манчевски Дамјан

Роден 1978 година, електроинженер, постдипломски студии на универзитетот во Бирмингем

59. Миленовиќ Маја

Родена 1986 година, дипломиран информатичар

60. Мирчевски Пеце

Роден 1974 година, дипломиран инженер за животна средина

61. Михајлоски Ивица

Роден 1976 година, дипломиран професор по одбрана и заштита

62. Наумовски Роберт

Роден 1974 година, дипломиран сообраќаен инжинер

63. Начевски Коста

Роден 1977 година, дипломиран економист

64. Нечовски Сребре

Роден 1963 година, дипломиран геодетски инженер, магистер по човечки ресурси

65. Николовска Габриела

Родена 1973 година, дипломиран историчар на уметност со археологија

66. Николовски Љупчо

Роден 1983 година, дипломиран правник-адвокат, специјализација по политички менаџмент

67. Павловска-Данева Ана

Родена 1973 година, доктор на правни науки

68. Пекевски Звонко

Роден 1974 година, дипломиран економист

69. Пеовска Александра

Родена 1988 година, дипломиран политиколог

70. Петрески Александар

Роден 1964 година, дипломиран сообраќаен инженер

71. Петрески Стојанче

Роден 1961 година, дипломиран економист

72. Петров Андреј

Роден 1971 година, доктор специјалист дерматовенеролог, магистер на науки

73. Петровски Живко

Роден 1980 година, доктор по медицина, специјалист по интерна медицина

74. Петрушевски Виктор

Роден 1980 година, економски факултет

75. Пецалевски Сашо

Роден 1967 година, дипломиран правник

76. Попоска Валентина

Родена 1965 година, дипломирана општа медицинска сестра

77. Попоска Мирјана

Родена 1956 година, дипломиран економист

78. Постолов Слободан

Роден 1967 година, дипломиран менаџер по туризам

79. Прентовиќ Татјана

Родена 1964, земјоделски факултет, Професор и продекан на факултет за земјоделски науки

80. Рамбабова Данче

Родена 1955 година, доктор на медицина, специјалист по училишна медицина

81. Ременски Фросина

Родена 1977 година, доктор на социолошки науки

82. Савеска Андријана

Родена 1981, магистер по економски науки

83. Семенпеев Драги

Роден 1959 година, уметник

84. Серафимовски Цвете

Роден 1979 година, дипломиран економист

85. Силјаноски Мишел

Роден 1987 година, магистер по правни науки

86. Спасовски Оливер

Роден 1976 година, дипломиран правник

87. Станковиќ Емилијан

Роден 1976 година, дипломиран правник

88. Стојановиќ Небојша

Роден 1976 година, дипломиран економист

89. Стојановски Мирко

Роден 1967 година, доктор на медицина

90. Стојкоска Соња

Родена 1982 година, дипломиран правик

91. Стојов Влатко

Роден 1977 година, електроинженер

92. Талевски Васил

Роден 1952 година, ССС

93. Талевски Васко

Роден 1959 година, дипломиран правник

94. Танасоски Ѓоко

Роден 1972 година, магистер по индустриско производство

95. Тасев Андреј

Роден 1975 година, дипломиран машински инженер

96. Тасевски Методија

Роден 1979 година, дипломиран машински инжинер

97. Тевдовски Драган

Роден 1979 година, доктор на економски науки

98. Томиќ Тања

Родена 1977 година, дипломиран градежен инжинер

99. Трајковски Љупче

Роден 1960 година, машински техничар

100. Тренеска Дескоска Рената

Родена 1972 година, доктор по правни науки

101. Трпчевска Виолета

Родена 1982 година, ВСС

102. Узунов Ванчо

Роден 1964 година, доктор на економски науки

103. Фејзоски Азем

Роден 1974 година, дипломиран менаџер по царина и шпедиција

104. Христов Славе

Роден 1965 година, дипломиран градежен инженер

105. Чавкар Оливера

Родена 1978 година, педагошки факултет одделенска настава

106. Чакаревски Гоце

Роден 1955 година, доктор специјалист по гинекологија и акушерство

107. Чолакова Мичовска Цанка

Родена 1952 година, дипломиран економист

108. Џаферовски Аднан

Роден 1969 година, дипломиран политиколог

109. Шегмановиќ – Комненовиќ Ленче

Родена 1975 година, дипломиран правник

110. Шекеринска Радмила

Родена 1972 година, дипломиран електро инженер, магистер по меѓународни односи

111. Шемов Бранко

Роден 1952 година, дипломиран правник

112. Шипинкароски Димче

Роден 1971 година, дипломиран економист

113. Шунтов Тихомир

Роден 1961 година, виша економска школа


СДСМ